SÜYAD DERNEGİ ÖGRENİM BURS’U

SÜYAD derneğince verilecek EGİTİM BURSLARI;kuruluş senedindede belirlenen İlke kararları dogrultusunda öncelikle DERNEK imkanlarının elverdiği ölçüde,Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamalarına imkan vermek üzere öngörülen destek burslarıdır.Bu burslar;

1-YÜKSEK ÖGRETİM DESTEK BURSLARI

Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın KASIM ayında DERNEK Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur.Her yılın KASIM ayı içerisinde SÜYAD DERNEK web sitesinden ‘’www.suyad.org’’ duyurulur.

2-ÖGRENİM BURSLARIMIZA KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR

Burs verilecek öğrenciler esas olarak kesinlikle bu bursa ihtiyaç duyar nitelikte,ihtiyaç sahibi,muhtaç ve özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi metevvefa olan veya sürekli hastalık,yaşlılık,mamullük durumu olan,başkaca bir geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerisinden Dernek Yönetim Kurulunca seçilir.Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her aileden bir öğrenciye burs verilir.Ancak koşullar gerektiriyorsa ve Dernegin olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı aileden birden fazla öğrenciye de burs verilebilir.

Burs verilecek veya ayni ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır.Üniversite öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşulları uygun tüm öğrencilere ‘’SÜYAD DERNEK BURSU’’ Adında burs verilecektir.

3-YÜKSEK ÖGRENİM ÖGRENCİLERİ BAŞARI BURSU KOŞULLARI

A-Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için;Fakülte veya yüksek okula giriş puan sırasına göre (ÖSYS) bölümüne girenler arasında ilk yarıya girmiş olmak

B-Ara sınıflar için;Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 (yüz üzerinden not alınan üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.(not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru YAPAMAZLAR)

C-Özel ve vakıf üniversiteleri ile yurt dışı üniversitelerde okuyan öğrenciler ile üniversitelerin ikinci öğretim,ekstren,açık öğretim,uzaktan öğretim programı/yüksek lisans programlarında okuyanlar burslarımıza aday olamazlar.

4-BAŞVURU KOŞULLARI

Kazandıkları okullarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlıyorlar ise BURS BAŞVURU DİLEKÇE’si ve istenilen belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimize elden veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Adresimize postalanacak belgeler 18 ekim 2023 tarihine kadar ulaşmalıdır.

A-Burs alabilmek için başvurular 21 eylül 2023 – 18 ekim 2023 tarihleri arasında öğrenci velisi veya öğrencinin kendisi tarafından başvuru dilekçesi ile yapılacaktır.Burs başvuru süresi 18 ekim 2019 de sona erecektir.Bu tarihten sonra gelen başvurular ve evraklar DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

B-Başvuru dilekçesi ve evrakları DERNEK Merkezimize ulaşmayan öğrenci başvuru yapmış SAYILMAZ.

5-BAŞVURU DİLEKÇE’SİNE EKLENECEK GEREKLİ BELGELER

A-Nüfus idarsinden alınacak onaylı nüfüs kayıt örneği

B-Savcılıktan sabıka kaydı

C-Transkript (bir üst sınıfa geçenler için)

D-Ögrenim belgesi (okuldan alınacak) -Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar;ÖSYS Sonuç belgesinin örneği ile kaydoldukları bölüm ve sınıfı gösteren öğrenci belgesini -Ara sınıflarda öğrenim görenler;Ögrenim süresince aldıkları dersleri,not ortalamasını gösteren not dökümü belgesini,üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi.

E-Aile Gelir beyanı (TÜM ÖGRENCİLER ;AİLENİN MALİ DURUMUNU GÖSTEREN MAAŞ BORDROSU,SERBEST ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR VE EMLAK BEYANNAMESİNİN FOTOKOPİSİ,EMEKLİ MAAŞ DEFTER FOTOKOPİSİ,İŞSİZ İSE MUHTARLIKTAN İŞSİZLİK BELGESİ VEYA FAKİRLİK KAGIDINI EKLEYEREK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER)

F-Nüfus cüzdanı fotokopisi G-Ögrenci adına açılmış İŞ BANKASI HESAP BİLGİLERİ

H-1 ADET FOTOGRAF

NOT:BELGELERDE BİLGİ EKSİKLİGİ KABUL EDİLMEZ.ÖZELLİKLE E-MAİL ADRESLERİNİZ,İLETİŞİM İÇİN CEP TELEFON NUMARASI,ALAN KODU İLE EV TELEFON NUMARASI,VELİMİZİN İLETİŞİM VE TELEFON NUMARALARI İLE İKAMET ADRESİ BİLGİLERİNİZ TAM OLMALIDIR.

6-ÖDEME

Burs kazanıldığı kendisine duyurulan adaylara,gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğretim yılı başında geçerli olarak,en geç bir ay içerisinde burs ödenmeye başlanır.Bir öğretim döneminde KASIM-HAZİRAN arası (8 ay) burs ödenmektedir.DİGER AYLARDA ÖDEME YAPILMAMAKTADIR.

7-BURSUN KESİLMESİ

Burs,her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye , normal öğrenim süresi boyunca verilir.Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu HAZİRAN ayı sonunda kesilir.

8-VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Ögrenimini tamamlayan her burslu,hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için SÜYAD aracılığı ile burs vermeyi yada başkasının SÜYAD’a bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir YÜKÜMLÜLÜK OLARAK KABUL EDER.

9-YÜRÜRLÜK

SÜYAD DERNEK Bursları müracaat ve şartları SÜYAD yönetim Kurulunun Kuruluş tüzüğüne kurucu üyelerin aldığı karar ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. SÜYAD Yönetim Kurulu iş bu müracaat ve şartları her zaman serbestçe değiştirebilir kısmen yada tamamen yürürlükten kaldırabilir. Burs müracaat ve şartları hükümleri SÜYAD DERNEK Yönetim Kurulu yürütür.