SÜYAD DERNEĞİ ÖĞRENİM BURSLARI

SÜYAD derneğince verilecek EĞİTİM BURSLARI, kuruluş senedinde de belirlenen ilke kararları doğrultusunda öncelikle DERNEK imkanlarının elverdiği ölçüde, Devlet üniversitelerinde  okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamalarına imkan vermek üzere öngörülen destek burslarıdır.

Bu burslar;

1-  YÜKSEK  ÖĞRETİM DESTEK BURSLARI

Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın KASIM ayında DERNEK Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur. Her yılın KASIM ayı içerisinde SÜYAD DERNEK web sitesinden ‘’ www.suyad.org ‘’ ve ‘’ facebook SÜYAD 32’’   sayfamızdan duyurulur.

 

2-  ÖĞRENİM BURSLARIMIZA KİMLER MÜRAACAT EDEBİLİR. ( SÜTÇÜLERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ )

Burs verilecek öğrenciler esas olarak kesinlikle bu bursa ihtiyaç duyar nitelikte, ihtiyaç sahibi, muhtaç ve özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi metevvefa olan veya sürekli hastalık, yaşlılık, mamullük durumu olan, başkaca bir geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerisinden Dernek Yönetim Kurulunca seçilir. Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her aileden bir öğrenciye burs verilir. Ancak koşullar gerektiriyorsa ve derneğin olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı aileden birden fazla öğrenciye de burs verilebilir.

Burs verilecek veya aynı ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır. Üniversite öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşulları uygun öğrencilere ‘’ SÜYAD DERNEK BURSU ‘’ anında verilecektir.

 

3-  YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BAŞARI BURSU KOŞULLARI

A-  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için Fakülte veya yüksek okula giriş puan sırasına göre (ÖSYS) bölümüne girenler arasında ilk yarıya girmiş olmak.

B-  Ara sınıflar için, Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 (yüz üzerinden not alınan üniversitelerde en az altmış ) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamazlar)

C- özel ve vakıf üniversiteleri ile yurt dışı üniversitelerde okuyan öğrenciler ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, açık öğretim, uzaktan öğretim programı /yüksek lisans programlarında okuyanlar burslarımıza aday olamazlar.

 

4- BAŞVURU KOŞULLARI

Kazandıkları okullarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlıyor ise  BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ ve istenilen belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimize elden veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Adresimize postalanacak belgeler 18 EKİM 2023 tarihine kadar ulaşmalıdır.

A-  Burs alabilmek için başvurular 18 EYLÜL 2023  –  18 EKİM 2023 tarihleri arasında öğrenci velisi  veya öğrencinin kendi tarafından başvuru dilekçesi ile yapılacaktır. Burs başvuru süresi 18 EKİM 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular evraklar DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

B- Başvuru dilekçesi evrakları DERNEK Merkezimize veya belirtilen adrese ulaşmayan öğrenci başvuru yapmış SAYILMAZ.

 

5- BAŞVURU DİLEKÇE’SİNE EKLENECEK GEREKLİ BELGELER

A- Nüfus idaresinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği  ( e-devlet) den

B– Savcılıktan sabıka kaybı ( e-devlet) den

C- Transkript (bir üst sınıfa geçenler için)

D- Öğrenim belgesi (okuldan alınacak) – Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar, ÖSYS Sonuç belgesinin örneği ile kaydoldukları bölüm ve sınıfı gösteren öğrenci belgesini Ara sınıflarda öğrenim görenler, Öğrenim süresince aldıkları dersleri, not ortalamasını gösteren not dökümü belgesini, üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi.

E- Aile gelir beyanı (TÜM ÖĞRENCİLER);

  1. AİLENİN MALİ DURUMUNU GÖSTEREN MAAŞ BORDROSU
  2. SERBEST ÇALIŞANLAR GELİR VE EMLAK BEYANAMESİNİN FOTOKOPİSİ
  3. EMEKLİ MAAŞ DEFTER FOTOKOPİSİ
  4. İŞSİZ İSE MUHTARLIKTAN İŞSİZLİK BELGESİ VEYA FAKİRLİK KAĞIDI

Yukarıda belirtilen evrakları tamamlayarak burs başvurusunda bulunabilirler.

F- Nüfus cüzdanı fotokopisi

G- Öğrenci adına açılmış İŞ BANKASI HESAP BİLGİLERİ (ZORUNLUDUR)

H- 1 adet fotoğraf

 

 

NOT: BELGELERDE BİLGİ EKSİKLİĞİ KABUL EDİLMEZ. ÖZELLİKLE E-MAİL ADRESLERİNİZ, İLETİŞİM İÇİN CEP TELEFON NUMARASI, ALAN KODU İLE EV TELEFON NUMARASI, VELİMİZİN İLETİŞİM VE CEP TELEFON NUMARALARI İLE İKAMETGAH ADRESİ BİLGİLERİ TAM OLMALIDIR.

 

6- ÖDEME

Burs kazanıldığı kendisine duyulan adaylara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğretim yılı başında geçerli olarak, en geç bir ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde  KASIM –HAZİRAN arası (8 ay) burs ödenmektedir. DİĞER AYLARDA ÖDEME YAPILMAMAKTADIR.

 

7- BURSUN KESİLMESİ

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresi tamamlayan öğrencinin bursu HAZİRAN ayı sonunda kesilir.

8- VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için SÜYAD aracılığı ile burs vermeyi yada başkasının SÜYAD’ a  bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir YÜKÜMLÜLÜK OLARAK KABUL EDER.

9- YÜRÜRLÜLÜK

SÜYAD DERNEK Bursları müracaat ve şartları SÜYAD yönetim kurlunun kuruluş tüzüğüne kurucu üyelerin aldığı karar ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. SÜYAD Yönetim kurulu iş bu müracaat ve şartları her zaman serbestçe değiştirebilir kısmen yada tamamen yürürlükten kaldırabilir. Burs müracaat ve şartları hükümleri SÜYAD DERNEK Yönetim Kurulu yürütülür.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (BURS EVRAKLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER)

İletişim:

Orhan Yalçın DEMİRTAŞ

Kartaltepe Mahallesi Mercan cad. No:55 Daire:4 Bayrampaşa / İstanbul

Cep : 0532 234 93 78

 

İletişim:

Osman UYSAL

İSTANBUL SÜTÇÜLER, YOĞRTÇULAR VE ŞARKÜTERİCİLER ESNAF ODASI

Haseki sultan mahallesi  Millet Cad. İnan İş hanı no:11 Kat:3 /310  FATİH / İSTANBUL

Cep: 0532 454 72 39

 

İletişim:

Ender Recep ÖZGÜL

Cep: 0533 387 47 19

 

There are no comments yet.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).