SÜYAD 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

SÜTÇÜLERLİLER KÜLTÜR DAYANIŞMA

VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

(SÜYAD)

                Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Ekim 2023 Pazar Günü Saat 13:00’ de Kartaltepe Mahallesi Ürgüplü Caddesi              Dış Kapı no: 37/A Bayrampaşa / İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

           Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 13:00’ de aynı gündemle, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM                                :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
 6. Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması.
 7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
 8. Dilekler ve Temenniler
 9. Kapanış

SÜYAD DERNEĞİ ÖĞRENİM BURSLARI

SÜYAD DERNEĞİ ÖĞRENİM BURSLARI

SÜYAD derneğince verilecek EĞİTİM BURSLARI, kuruluş senedinde de belirlenen ilke kararları doğrultusunda öncelikle DERNEK imkanlarının elverdiği ölçüde, Devlet üniversitelerinde  okuyan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamalarına imkan vermek üzere öngörülen destek burslarıdır.

Bu burslar;

1-  YÜKSEK  ÖĞRETİM DESTEK BURSLARI

Hangi çeşit ve derecedeki okuldan ne kadar öğrenciye burs verileceği ve burs tutarı her yılın KASIM ayında DERNEK Yönetim Kurulunca tespit edilir ve bütçeye gerekli ödenek konur. Her yılın KASIM ayı içerisinde SÜYAD DERNEK web sitesinden ‘’ www.suyad.org ‘’ ve ‘’ facebook SÜYAD 32’’   sayfamızdan duyurulur.

 

2-  ÖĞRENİM BURSLARIMIZA KİMLER MÜRAACAT EDEBİLİR. ( SÜTÇÜLERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ )

Burs verilecek öğrenciler esas olarak kesinlikle bu bursa ihtiyaç duyar nitelikte, ihtiyaç sahibi, muhtaç ve özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi metevvefa olan veya sürekli hastalık, yaşlılık, mamullük durumu olan, başkaca bir geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerisinden Dernek Yönetim Kurulunca seçilir. Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her aileden bir öğrenciye burs verilir. Ancak koşullar gerektiriyorsa ve derneğin olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı aileden birden fazla öğrenciye de burs verilebilir.

Burs verilecek veya aynı ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır. Üniversite öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşulları uygun öğrencilere ‘’ SÜYAD DERNEK BURSU ‘’ anında verilecektir.

 

3-  YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BAŞARI BURSU KOŞULLARI

A-  Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için Fakülte veya yüksek okula giriş puan sırasına göre (ÖSYS) bölümüne girenler arasında ilk yarıya girmiş olmak.

B-  Ara sınıflar için, Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 (yüz üzerinden not alınan üniversitelerde en az altmış ) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamazlar)

C- özel ve vakıf üniversiteleri ile yurt dışı üniversitelerde okuyan öğrenciler ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, açık öğretim, uzaktan öğretim programı /yüksek lisans programlarında okuyanlar burslarımıza aday olamazlar.

 

4- BAŞVURU KOŞULLARI

Kazandıkları okullarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlıyor ise  BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ ve istenilen belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimize elden veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Adresimize postalanacak belgeler 18 EKİM 2023 tarihine kadar ulaşmalıdır.

A-  Burs alabilmek için başvurular 18 EYLÜL 2023  –  18 EKİM 2023 tarihleri arasında öğrenci velisi  veya öğrencinin kendi tarafından başvuru dilekçesi ile yapılacaktır. Burs başvuru süresi 18 EKİM 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular evraklar DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

B- Başvuru dilekçesi evrakları DERNEK Merkezimize veya belirtilen adrese ulaşmayan öğrenci başvuru yapmış SAYILMAZ.

 

5- BAŞVURU DİLEKÇE’SİNE EKLENECEK GEREKLİ BELGELER

A- Nüfus idaresinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği  ( e-devlet) den

B– Savcılıktan sabıka kaybı ( e-devlet) den

C- Transkript (bir üst sınıfa geçenler için)

D- Öğrenim belgesi (okuldan alınacak) – Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar, ÖSYS Sonuç belgesinin örneği ile kaydoldukları bölüm ve sınıfı gösteren öğrenci belgesini Ara sınıflarda öğrenim görenler, Öğrenim süresince aldıkları dersleri, not ortalamasını gösteren not dökümü belgesini, üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi.

E- Aile gelir beyanı (TÜM ÖĞRENCİLER);

 1. AİLENİN MALİ DURUMUNU GÖSTEREN MAAŞ BORDROSU
 2. SERBEST ÇALIŞANLAR GELİR VE EMLAK BEYANAMESİNİN FOTOKOPİSİ
 3. EMEKLİ MAAŞ DEFTER FOTOKOPİSİ
 4. İŞSİZ İSE MUHTARLIKTAN İŞSİZLİK BELGESİ VEYA FAKİRLİK KAĞIDI

Yukarıda belirtilen evrakları tamamlayarak burs başvurusunda bulunabilirler.

F- Nüfus cüzdanı fotokopisi

G- Öğrenci adına açılmış İŞ BANKASI HESAP BİLGİLERİ (ZORUNLUDUR)

H- 1 adet fotoğraf

 

 

NOT: BELGELERDE BİLGİ EKSİKLİĞİ KABUL EDİLMEZ. ÖZELLİKLE E-MAİL ADRESLERİNİZ, İLETİŞİM İÇİN CEP TELEFON NUMARASI, ALAN KODU İLE EV TELEFON NUMARASI, VELİMİZİN İLETİŞİM VE CEP TELEFON NUMARALARI İLE İKAMETGAH ADRESİ BİLGİLERİ TAM OLMALIDIR.

 

6- ÖDEME

Burs kazanıldığı kendisine duyulan adaylara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğretim yılı başında geçerli olarak, en geç bir ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde  KASIM –HAZİRAN arası (8 ay) burs ödenmektedir. DİĞER AYLARDA ÖDEME YAPILMAMAKTADIR.

 

7- BURSUN KESİLMESİ

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresi tamamlayan öğrencinin bursu HAZİRAN ayı sonunda kesilir.

8- VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için SÜYAD aracılığı ile burs vermeyi yada başkasının SÜYAD’ a  bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir YÜKÜMLÜLÜK OLARAK KABUL EDER.

9- YÜRÜRLÜLÜK

SÜYAD DERNEK Bursları müracaat ve şartları SÜYAD yönetim kurlunun kuruluş tüzüğüne kurucu üyelerin aldığı karar ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. SÜYAD Yönetim kurulu iş bu müracaat ve şartları her zaman serbestçe değiştirebilir kısmen yada tamamen yürürlükten kaldırabilir. Burs müracaat ve şartları hükümleri SÜYAD DERNEK Yönetim Kurulu yürütülür.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (BURS EVRAKLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER)

İletişim:

Orhan Yalçın DEMİRTAŞ

Kartaltepe Mahallesi Mercan cad. No:55 Daire:4 Bayrampaşa / İstanbul

Cep : 0532 234 93 78

 

İletişim:

Osman UYSAL

İSTANBUL SÜTÇÜLER, YOĞRTÇULAR VE ŞARKÜTERİCİLER ESNAF ODASI

Haseki sultan mahallesi  Millet Cad. İnan İş hanı no:11 Kat:3 /310  FATİH / İSTANBUL

Cep: 0532 454 72 39

 

İletişim:

Ender Recep ÖZGÜL

Cep: 0533 387 47 19

 

SÜYAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

SÜTÇÜLERLİLER KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Şubat 2022 Pazar Günü Saat 13.00’de Kartaltepe Mahallesi Ürgüplü Caddesi No: 37/1  Bayrampaşa/İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 06 Mart 2022 Pazar günü Saat 13.00’de aynı gündemle, aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

G Ü N D E M                                          :

1)- Açılış ve Yoklama.

2)- Kongre Başkanlık Divanı seçimi.

3)- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4)- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5)- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı  ibrası.

6)- Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması.

7)- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi.

8)- Dilekler ve temenniler.

9)- Kapanış.

SÜYAD DERNEĞİMİZİN 30. KURULUŞ YILI BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ

DEĞERLİ DOSTLARIMIZ, KIYMETLİ HEMŞERİLERİMİZ.

SÜYAD DERNEĞİMİZİN DÜZENLEYECEĞİ BİRLİK BERABERLİK VE DAYANIŞMA GECEMİZDE ,
30. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZÜ HEP BİRLİKTE KUTLAMAK ÜZERE SİZLERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN ONUR DUYARIZ.
GECEMİZİN DAVETİYELERİNİ SÜYAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

İRTİBAT : 0533 387 47 19 Ender Recep Özgül

PROGRAM

1- AÇILIŞ

2- YÖRESEL SANATÇILAR ( BURDUR AVŞAR GRUBU,    SOLİST: YASEMİN CANDIR VE MİSAFİR SANATÇILAR )

3- SÜPRİZ HEDİYELER

4- KAPANIŞ

SÜTÇÜLER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Ortağımız,

Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; 14.12.2019 tarihinde Cumartesi günü saat 13:00’de İkizdere sokak no:11/7 Gaziosmanpaşa Çankaya /Ankara adresinde yapılması, Yönetim Kurulumuzun 15.11.2019 Tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.

Siz değerli ortağımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına teşrif etmenizi rica ederiz. Genel Kurul Toplantımıza Bizzat katılmanız mümkün olmayacaksa, SÜYAD32 facebook sosyal medya sayfamızda yayınlanan vekaletname ile tarafınızdan görevlendirilecek herhangi birinin adınıza Genel Kurul Toplantısı’na katılmasını sağlayabilirsiniz.

EK: 1 Adet Vekaletname
NOT: İmza Beyannamesi olmayan vekaletnameler mevzuat gereği kabul edilmemektedir.

                                                                                                                                                           saygılarımızla,

T.H. SÜTÇÜLERLİLER ENERJİ

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhan Yalçın DEMİRTAŞ

 

SÜTÇÜLERLİLER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi, toplantı tutanağının imzası için Divan’a yetki verilmesi
 2. 23.11.2018 – 14.12.2019 hesap dönemi için Tasfiye memurlarının ibra edilmesi
 3. Tasfiye memurunun veya memurlarının seçilmesi
 4. Tasfiye memurunun veya memurlarının ücretlerinin belirlenmesi
 5. Dilek ve temenniler, Kapanış.