Sayın Ortağımız,

Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; 14.12.2019 tarihinde Cumartesi günü saat 13:00’de İkizdere sokak no:11/7 Gaziosmanpaşa Çankaya /Ankara adresinde yapılması, Yönetim Kurulumuzun 15.11.2019 Tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.

Siz değerli ortağımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına teşrif etmenizi rica ederiz. Genel Kurul Toplantımıza Bizzat katılmanız mümkün olmayacaksa, SÜYAD32 facebook sosyal medya sayfamızda yayınlanan vekaletname ile tarafınızdan görevlendirilecek herhangi birinin adınıza Genel Kurul Toplantısı’na katılmasını sağlayabilirsiniz.

EK: 1 Adet Vekaletname
NOT: İmza Beyannamesi olmayan vekaletnameler mevzuat gereği kabul edilmemektedir.

                                                                                                                                                           saygılarımızla,

T.H. SÜTÇÜLERLİLER ENERJİ

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhan Yalçın DEMİRTAŞ

 

SÜTÇÜLERLİLER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi, toplantı tutanağının imzası için Divan’a yetki verilmesi
  2. 23.11.2018 – 14.12.2019 hesap dönemi için Tasfiye memurlarının ibra edilmesi
  3. Tasfiye memurunun veya memurlarının seçilmesi
  4. Tasfiye memurunun veya memurlarının ücretlerinin belirlenmesi
  5. Dilek ve temenniler, Kapanış.

There are no comments yet.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).